logo.png
                                                                                                      russia.png Azerbaijani version English version

                                            +994 12 599 88 25
                                            office@icgroup.az                                     
                                   
                                              instagram-logo.png   facebook.png    VK   twitter  Whatsapp                           

Qəbulu və tətbiqi

                                                                                                                                                                                        russia.png Azerbaijani version English version

Əgər sizin şirkətin tipik həllin funksionallığını genişləndirməyə ehtiyacı varsa (xüsusi hesabatlar, sənədlər tələb olunursa, siz uçotun aparılmasının təşkilinin unikal sxemlərindən istifadə edirsiniz və s.), bizim mütəxəssislər onun sonrakı tətbiqi ilə konfiqurasiyanın uyğunlaşdırılması (sazlanması) üzrə işləri aparmağa hazırdırlar.:

  • sazlama ehtiyacının dərəcəsini müəyyən etmək məqsədilə ətraflı müayinə (proqramın bu və ya digər obyektlərinin necə işləməli olduğunu dəqiqləşdirmək, yeni məlumat kitabçalarının, sənədlərin, hesabatların, məftil sxemlərinin təsvirini)
  • verilən ətraflı müayinə məlumatlarına uyğun olaraq məsələnin təsviri və iş siyahısının (texniki tapşırığın) formalaşdırılması, həmin işlərin müddətlərinin və dəyərinin qiymətləndirilməsi
  • kodlaşdırma və test - proqramın düzgün konfiqurasiyası və yeni sistemin funksionallığının və məhsuldarlığının məcburi sınaqdan keçirilməsi
  • 1C:Müəssisə 8 platformasında korporativ informasiya sistemlərinin tətbiqi
  • proqramdakı dəyişikliklərin təsvirini və onunla iş qaydasını özündə əks etdirən adaptasiya edilmiş sistemlə işləmək üçün"İstifadəçi Təlimatı" nın tərtib edilməsi.

Bu işlərin dəyəri müştərinin işlərinin, müddətlərinin və digər tələblərinin formalaşmış siyahısı əsasında müəyyən edilir.

Sorğu